Изложба поводом Јубилара ПСЦПД-а и КУД-а Станко Пауновић