U holu Gradske uprave grada Pančeva, danas je svečano otvorena zajednička izložba povodom Jubilara – 180 godina neprekidnog rada i postojanja Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva i 15 godina Dečijeg hora PSCPD-a i 70 godina Kulturno umetničkog društva NIS RNP „Stanko Paunović“.

Deo izložbe o radu i istorijatu Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva predstavio je autor Milan Jakšić, a izložbu „Jelek“ iz zbirke KUD-a „Stanko Paunović“ i manifestaciju „Etno glas“ predstavio je Dejan Trifunović. Izložbu je svečano otvorio gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov.

– Grad Pančevo je poznat po tome da neguje i nastoji da očuva kulturno, društveno, a samim tim i crkveno nasleđe kroz istoriju. O tome svedoči i to da je Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo bilo prvi potpisnik osnivačke povelje, kao najstarije Društvo, a da danas to isto društvo slavi 180 godina postojanja. Hvala vam u ime svih građanki i građana Pančeva što nas na velelepan način predstavljate, kako u zemlji, tako i u inostranstvu na festivalima, koncertima, takmičenjima i susretima horova. Praznik grada Pančeva tradicionalno obogati i uveliča međunarodni festival „Pančevački dani duhovne muzike“, koji već 21. godinu postoji, i koji danas započinje ovom izložbom. Isto to možemo reći i za KUD „Stanko Paunović“ koji nas na najlepši način predstavlja i pronosi ime Pančeva na smotrama i takmičenjima kako u zemlji, tako i u inostranstvu, kako kroz negovanje folklorne igračke i pevačke tradicije, tako i kroz izložbe i umetničke radionice, radionice narodnih pevanja u duhu očuvanja tradicije i kroz festival ETNO-GLAS, istakao je gradonačelnik Saša Pavlov. Posebno me raduje kada vidim, kroz rad Dečijeg hora i dečijih ansambala, da u našoj deci imamo naslednike i čuvare naše kulture i tradicije.

Otvaranje izložbe uveličali su članovi Dečijeg hora Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva koji su izveli kompozicije „Dostojno jest“ i „Slavite Gospoda“ i članovi Dečijeg tamburaškog orkestra KUD-a „Stanko Paunović“, koji su izveli splet narodnih igara iz Banata.