Татјана Божић, чланица Градског већа града Панчева задужена за образовање, заједно је са Јасном Милићев, директорком Техничке школе „23. мај“, посетила Сајам образовања који се одржава данас, 28. априла 2022. у периоду од 11 до 14 часова, у Техничкој школи „23. мај“, у Панчеву.

– Сваке године се на неки начин Сајам образовања организује. Прошле године, због епидемиолошке ситуације и корона вируса, Сајам образовања је нешто скромније организован у холу Градске управе, где су школе поставиле само плакате са својим смеровима. Драго ми је што је Техничка школа „23.мај“ препознала значај и организовала овако један важан догађај. Град Панчево располаже са 52 образовна профила и надам се да ће свако дете, а има 1059 осмака, пронаћи одговарајући смер у некој од наших средњих школа. Школе имају и профиле по дуалном образовању, који су врло популарни последњих година, имајући у виду фабрике које се отварају у нашем граду, рекла је чланица Градског већа.

На Сајму, који се традиционално организује, представиће се све средње школе из Панчева: Техничка школа „23. мај“, Гимназија ‚‚Урош Предић“, Економско – трговинска школа ‚‚Паја Маргановић“, Електротехничка школа ‚‚Никола Тесла“, Медицинска школа ‚‚Стевица Јовановић“, Машинска школа ‚‚Панчево“ и Пољопривредна школа ‚‚Јосиф Панчић“.

Сајам је намењен ученицима осмог разреда основних школа са територије града Панчева и на њему ће свака од средњих школа на креативан и ученицима интересантан начин, презентовати своје образовне профиле, а у циљу лакшег и успешнијег опредељивања приликом предстојећег уписа у средњу школу. Сајам образовања је одлична прилика да се ученици, заједно са својим родитељима, боље упознају са образовним профилима средњих школа у Панчеву.

У Техничкој школи „23. мај“, број одељења износи 34, од тога трећа година има 9 одељења са укупно 231 учеником, а четврта година има седам одељења са укупно 195 ученика. Број ученика је 891.

Ученици у Техничкој школи „23. мај“ се образују у четири подручја рада:

  1. ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО, где спадају: техничар за хемијску и фармацеутску технологију, техничар за прераду нафте и гаса, техничар за графичку припрему, техничар за заштиту животне средине;
  2. ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ, где спадају: прехрамбени техничар, пекар – месар;
  3. ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО, где спадају: архитектонски техничар, геодетски техничар – геометар, оператер основних грађевинских радова;
  4. ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА, где спада: фризер.