Владислава Максимовић, чланица Градског већа града Панчева задужена за пољопривреду, село и рурални развој, обавестила је грађане о Јавном позиву за су/финансирање пројеката-програма из области пољопривреде и руралног развоја за Град Панчево за 2021.годину:

– Пројекти-програми од јавног интереса за локалну заједницу из области пољоривреде и руралног развоја реализују се кроз Мере прописане Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, за шта је град Панчево обезбедио средства у износу од 4.000.000 динара. Предмет овог Јавног позива је успостављање и јачање удружења у области пољопривреде. Максималан износ су/финансирања по пројекту-програму је 250.000 динара. Рок за подношење пријаве за Јавни позив је 10 дана од дана објављивања, 21.07. до 30.07. до 15 часова путем поште или писарнице Градске управе. Обавезна докуметација коју је потребно доставити је попуњен Образац за писање пројеката-програма, попуњен Образац буџета, фотокопија/електронски извод личне карте лица овлашћеног за заступање и попуњена изјава за сагласност коришћења датих података. Kомплетан списак потребне документације објављен је на сајту града Панчева http://www.pancevo.rs/ На јавни позив могу да учествују удружења грађана која су регистрована на територији града, да су поднели годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројекта-програма од стране града Панчева и да нису поднела предлог пројекта, односно, да им није одобрен такав пројекат од неког другог фонда. За све додате информације и обавештења можете се јавити Секретеријату за пољопривреду, село и рурални развој Градске управе града Панчева, III спрат, канцеларија 312 или на телефон : 013/308-945 или путем електронске поште minja.knezevic@pancevo.rs, контакт особа – Миња Kнежевић.