Poslodavci u Pančevu, imajući u vidu značaj organizovanja i socijalnog dijaloga, udružili su se sa ciljem da formalno i institucionalno ispune sve zahteve za formiranje Unije poslodavaca i Socijalno-ekonomskog saveta u Pančevu u saradnji sa sindikatima i Gradom Pančevom, te je u sredu, 27. februara u Gradskoj upravi grada Pančeva održana Osnivačka skupština Unije poslodavaca grada Pančeva.

Osnivačkoj sednici prisustvovali su i gosti – predstavnici Unije poslodavaca Srbije, Unije poslodavaca Vojvodine i lokalnih Unija iz Vojvodine. Privrednike je pozdravila Suzana Jovanović, članica Gradskog veća zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Gradonačelnik Pančeva, Saša Pavlov izjavio je ovim povodom:

– Izuzetno mi je drago da sa današnjim danom i nakon ove Osnivačke skupštine, grad Pančevo dobija instituciju koja u narednom periodu u saradnji sa sindikatom i lokalnom samoupravom treba da bude osnova za organizovanje poslodavaca i okosnica socijalnog dijaloga. U prethodnom periodu ispunjeni su svi formalni i institucionalni uslovi za formiranje Unije poslodavaca, kao preduslova za osnivanje Socio-ekonomskog saveta grada Pančeva radi unapređenja i organizovanja socio-ekonomskog dijaloga na lokalnom nivou i koordinacije sa pokrajinskim i republičkim institucijama. S jedne strane, mi tako i formalno ispunjavamo jednu zakonsku obavezu, a s druge strane, ulazimo spremni u dalji proces otvaranja poglavlja i pridruživanja Evropskoj uniji sa ciljem da ovako organizovani i povezani subjekti – privreda, sindikat i lokalna samouprava radimo na unapređenju socijalnih i ekonomskih uslova, te stvaranja preduslova za dalji privredni rast, što i jeste suština. Bolji standard, bolji uslovi i za poslodavce i za radnike i građane Pančeva. Lokalna samouprava je povezujući faktor, mi ćemo raditi na unapređenju uslova rada, kako bi Unija mogla da bude operativna, čestitam svima i želim puno uspeha u radu, za dobrobit i razvoj Pančeva.

Za predsednika Skupštine Udruženja izabran je Filip Perić, direktor preduzeća „Finet inženjering“, koji je u svojoj izjavi za medije objasnio da su osnivači Unije Udruženja zanatlija i preduzetnika sa jedne strane i 20 poslodavaca sa teritorije grada Pančeva.

– Ciljevi ove organizacije su da se stvori jedno jako udruženje poslodavaca, koje će formulisati svoje ciljeve, od zahteva prema lokalnoj samoupravi najpre, a samim tim i prema Pokrajinskoj i Republičkoj vlasti, te formirati zahteve koji treba da obezbede stabilnost naših poslovanja.
U ovom trenutku u Uniji poslodavaca grada Pančeva, kada saberemo sva preduzeća i udruženja zanatlija, zaposleno je preko sedam hiljada ljudi sa teritorije grada Pančeva. Ono što mi želimo da ostvarimo u našem daljem radu jeste da zaštitimo radna mesta naših zaposlenih, a i naše poslovanje i da ga podignemo na viši nivo. Naravno, samim tim da učestvujemo u razvoju grada, znači u razvojnim projektima koje grad planira, da budemo u svakom slučaju partneri Gradskoj upravi i sindikatima u okviru Socijalno-ekonomskog saveta, što je još jedan od velikih ciljeva.