Град Панчево, Град Вршац, Општина Ковин, Општина Ковачица, Општина Алибунар, Општина Бела Црква, Општина Пландиште, Општина Опово, Грађевинско предузеће „ФИНЕТ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, Панчево и „ХАЈТИМ“ друштво са ограниченом одговорношћу за услуге, Вршaц, дана 20.01.2017. године, закључили су Уговор о оснивању Регионалне развојне агенције „Јужни Банат“ доо Панчево.

Закључење уговора је организовано у Градској управи града Панчева, а потписници уговора су градоначелници, председници општина и директори наведених предузећа.

Након закључења уговора следи регистрација Регионалне развојне агенције у АПР-у, а потом и одржавање прве седнице на којој ће бити именован директор, усвојен пословник о раду и закључен уговор између Агенције и чланова Друштва којим се уређује финансирање Агенције.

Задаци новоосноване Регионалне развојне агенције су припрема развојних пројеката, припрема и реализација инфраструктурних пројеката и остваривање међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње из своје надлежности за подручје Јужног Баната, као и други послови.

Седиште будуће Регионалне развојне агенције „Јужни Банат“ доо Панчево биће у Карађорђевој улици бр. 4 у Панчеву (зграда Урбанизма), а очекује се да ће Агенција почети са радом у фебруару ове године.