Скупштина града Панчева, уз подршку Пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине – друга фаза“, који спроводи Програм за развој Уједињених нација (UNDP) у Србији и Народна скупштина Републике Србије, а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) организовала је у понедељак, 14. маја 2018. године Јавно слушање на тему „Превенција и отклањање последица насиља у породици у локалним срединама са освртом на Истанбулску конвенцију“.

Једна од тема, коју је представила Дубравка Филиповски, чланица Женске парламентарне мреже Народне скупштине Републике Србије и народна посланица, била је ратификација Истанбулске конвенције и улога Женске парламентарне мреже у усклађивању законског оквира са Конвенцијом, а представљени су и резултати јавног слушања у Народној скупштини на ову тему. Саму Истанбулску конвенцију и обавезе локалних самоуправа презентовала је Биљана Бранковић, експерткиња, чланица ГРЕВИО комитета, а Јасна Вујичић, руководитељка Сигурне куће, прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља, говорила је о пракси и одговору локалне услуге на спречавање и заштиту од насиља у породици. О развијању нових услуга као вида подршке женама говорила је Сања Паталов Стојадиновић, директорка центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево. Јелена Самуилов, виша тужилачка помоћница из Јавног тужилаштва у Панчеву представила је резултате рада Групе за координацију и сарадњу и лица одређених за везу. Активности локалне самоуправе – Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева представила је Милица Тодоровић, председница Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева и одборница, које је и модерирала ово јавно слушање.

Јавном слушању присуствовали су одборници Скупштине града Панчева, представници установа и институција града Панчева, представници невладиног сектора, заинтересовани грађани и медији, као и представници UNDP-ja.

Пројекат се спроводи у сарадњи са скупштинама локалних самоуправа у Србији, укључујући и Скупштину града Панчева. Циљ јавног слушања је да одборници/це Скупштине града Панчева, као и шира јавност добију додатне информације о насиљу у породици, превенцији и отклањању последица породичног насиља, садржају Истанбулске конвенције и мерама које се спроводе на локалном нивоу.
Јавно слушање је парламентарни механизам чија је улога да се унапреде одлуке које доноси Скупштина, повећа степен информисаности доносилаца одлука и повећа јавност у раду законодавних органа. Народна скупштина Републике Србије има вишегодишња добра искуства у јавном слушању, због чега постоји препорука да се овакав механизам успостави и у локалним самоуправама. Јавно слушање се организује у оквиру Савета Скупштине града Панчева надлежних за питања која су предмет јавног слушања. Скупштина града Панчева је први локални парламент у Републици Србији који је у свој пословник о раду уврстио јавно слушање.