У среду, 25. јануара 2017. године, у Малој сали Градске управе града Панчева одржана је трибина поводом нове методологије уписне политике у средњим школама за школску 2017/2018. годину.

Присутнима су се обратили чланови Градског већа мр Татјана Божић, задужена за образовање и Миленко Чучковић, задужен за област рада, запошљавања и социјалне политике, координатор Школске управе за Банат Милан Бојанић и Зоран Вирић из Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа.

Састанку су присуствовали представници појединих локалних самоуправа Јужнобанатског округа задужени за образовање, чланови Привредног савета града Панчева, директори и професори средњих школа, представници привредног сектора, представници Привредне коморе и Националне службе за запошљавање – филијала Панчево, који су у дискусији изнели своје мишљење, предлоге и проблеме.

Мр Татјана Божић рекла је да се нада да ће заједничком сарадњом остварити добре резултате и увести дуално образовање у средње школе, са циљем да се промени пословна клима и омогући брже запошљавање младих људи.

Овај састанак је предвиђен као један разговор и дијалог, са циљем да разменимо искуства, да питамо и да одговоримо на питања једни другима и да се оснажимо за нове обавезе и одговорност која је делегирана школама, школским управама, привреди и локалној самоуправи. Тренутно у пилот пројекту постоји око 900 ученика у 18 школа и око 40 предузећа, која су у пројекту дуалног образовања, где се показало да је задовољство обострано и да су искуства добра, изјавила је Божић.

Највећи подстицај новом запошљавању биће прилагођавање образовања потребама привреде. Зато желимо да прикупимо податке о потребним и дефицитарним кадровима у складу са развојним плановима привредних субјеката, рекао је Чучковић.

Град Панчево у оквиру Локалног акционог плана за запошљавање предвидео је 34 милиона динара за осам програма смањења броја незапослених, међу којима је и мера „Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе“, што је један од услова за спровођење дуалног образовања.

Опремањем кабинета средњих школа отворили смо врата дуалном образовању, а ученике смо прилагодили основним стварима у вези са њиховим практичним оспособљавањем у самом систему образовања, рекао је Чучковић.

Сада смо успоставили много прецизнију, делотворнију, тешњу сарадњу са представницима Привредне коморе, да бисмо обезбедили што боље сагледавање могућности запошљавања ученика, формирање профила и начина школовања ученика у складу са новим смерницама дуалног образовања, рекао је координатор Школске управе за Банат.

Бојанић је истакао неке од смерница за средње школе:

Постоји проблем трогодишњих профила и позивам школе да уколико планирају промену структуре уписа, слободно у области здравство, социјална заштита, планирају уместо једног четворогодишњег, једно трогодишње, према смерницама из Министарства. Такође, да се повећа обухват у промени структуре, а не укупне понуде, ученика који се образују по дуалном моделу, од производних занимања, да се оријентишу према понуди партнера, да се не иде на ширење у подручјима економије или другим подручјима уметничке школе, јер нема образложења и упоришта у повећању броја ученика, поготово сада када понуда планираних места не прелази три посто у односу на број ученика осмог разреда који на овом подручју завршавају школовање, рекао је координатор Школске управе.

Зоран Вирић из Регионалне привредне коморе изјавио је:

Привредна комора добила је нову улогу у процесу образовања и од 1. јануара кренули смо у сарадњу са свим локалним самоуправама, успели смо да успоставимо контакте и сарадњу са свим локалним самоуправама Јужнобанатског региона и оно што је битно, да успоставимо везу и прикупимо све потребне податке како би привреда имала кадрове потребне за њено напредовање и бољу конкурентност.

Новом методологијом предвиђена је значајна улога локалне самоуправе, која се огледа у организацији и повезивању свих релевантних субјеката у овом процесу.

Наиме, Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС упутило је директорима средњих школа, Школским управама, Привредној комори Србије, Националној служби за запошљавање и јединицама локалних самоуправа писмо у којем се дефинишу активности на примени нове методологије уписне политике у средњим школама за школску 2017/2018. годину.

Град Панчево већ је извршио одређене припремне активности, те ће се након овог првог састанка и током фебруара припремити и организовати састанци на различитим нивоима. Састанци ће бити реализовани у сарадњи са надлежном Школском управом у Зрењанину, директорима средњих школа, послодавцима, представницима филијале НСЗ, представницима Регионалне привредне коморе у Панчеву и другим заинтересованим странама.

Циљ ових састанака је утврђивање Предлога плана и структуре уписа ученика у средње школе на територији града Панчева, а који је заснован на достављеним плановима средњих школа и подршке локалних послодаваца који ће представљати реалне потребе привредног развоја наше локалне самоуправе. Важно је истаћи да ће средње школе, приликом планирања уписа, поштујући приоритете и захтеве привреде, моћи да се опредељују да ли образовни профил уписују на уобичајени начин или по дуалном моделу.

Након свих спроведених активности (достављеног предлога плана уписа школа, заједно са изјавама послодаваца), Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС доноси коначну одлуку о броју и структури уписа ученика у средње школе до 31. марта 2017. године, а конкурс за упис ученика у средње школе за школску 2017/2018. годину јавно објављује најкасније до 01. маја 2017. године.