Конференција поводом почетка имплементације Пројекта “Енергетска Ефикасност-Предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија” одржана је у Румунији, у Решици 17.01.2018. године.
Општина Решице, у улози водећег партнера имплементира овај пројекат у партнерству са градом Панчево. Пројекат вредан € 1.353.167 од чега је буџет града Панчева € 792.776 а буџет општине Решица € 560.391, има за циљ допринос енергетској ефикасности коришћењем обновљивих извора енергије и смањењем емисије гасова који производе ефекат стаклене баште.
Председник општине Решица, Ioan Popa, је представио пројекат и објаснио да ће се циљ пројекта постићи кроз инвестиције у објекте са обе стране границе као и више промотивних и едукативних активности на тему енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.
Менаџер града Панчева, Маја Витман, је истакла важност овог пројекта, као првог инфраструктурног пројекта града Панчева који се финансира из Interreg IPA CBC Програма. Овом приликом је позвала општину Решице, да у будућности материјализујемо вишедеценијски статус збратимљених градова кроз више одобрених пројектa ради постизања конкретних резултатата.

Менаџер пројекта, Rares Gantolea је представио објекат затвореног базена у Решицама на којем ће се поставити соларни панели загревање санитарне воде.
Асистент Менаџера пројекта, Анђела Вила, је представила објекат хале спортова у којем ће се унапредити систем грејања и хлађења, урадити изолација фасаде и крова и заменити столарија.

Сарадња преко граница

ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње Румунија – Србија је финансиран од стране Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и суфинансиран од стране држава учесница програма.