Одржавање презентације планске документације града Панчева студентима Архитеконског факултета - слика 2