Маја Витман, градска менаџерка, одржала је презентацију пројекта израде Плана развоја града Панчева за период 2022-2028. године и том приликом позвала све грађанке и грађане града Панчева да попуне упитник који се налази на сајту града, из шест различитих области, а односи се на привредни развој, социјални развој, инфраструктурно и урбанистичко планирање, заштиту животне средине, јавну управу, комуналне делатности и програмско буџетирање. Сви грађани треба да знају да личним доприносом и попуњавањем овог упитника утичу на даљи развој града, како ће град изгледати у наредном периоду од седам година:

– План развоја је најважнији, најобухватнији план који град Панчево треба да донесе за наредни период од седам година. Ми смо показали изузетну спремност током израде претходног плана развоја, што се види и низом добро реализованих инвестиција, али исто тако и свих стратешких докумената који су донети из различитих области, велики број акционих планова и помоћ малим и средњим предузећима, спортским удружењима, спортским клубовима, разним удружењима на нивоу града који послују и генерално свим инфраструктурним пројектима које смо до сада успели веома добро да реализујемо. Исто тако претходним планом смо реализовали велики број пројеката, а у припреми смо сада и у току је извођење великог броја пројеката који се наслањају на претходни план. Овај план је од изузетно великог значаја и јако нам је важно да се укључи како јавни, тако и цивилни сектор. На седници Скупштине града Панчева, одржаној 2. априла, донета је одлука за израду плана развоја. Ми смо од онда кренули у поступак јавне набавке, одабрали консултанску кућу и од септембра месеца се активно бавимо овом темом. У сарадњи са консултанском кућом одржана је обука координационог тима на челу са градоначелником Панчева. Сви су добили све потребне инпуте како план развоја треба да изгледа, имајући у виду да је усвојен нови сет закона, треба све да прилагодимо потребама за бољи стандард и животни простор наших грађана. Реконструкцијом великог броја улица пројектом јавно-приватног партнерства и реализацијом јавно-приватног партнерства ауто-транспортног предузећа, грађани данас имају много боље услове него што су имали раније. Градска власт је препознала, у сарадњи са месним заједницама и грађанима, оно што је неопходно да се уради и сви приоритети да се заврше, како би град Панчево сутра био боље место за живот. Панчево је данас велико градилиште. Учествујемо активно на терену са свим грађанима. Бавимо се инфраструктурним развојем. У претходоном периоду смо, између осталог, завршили и радове на Интернистичком блоку, уредили школе. Имали смо значајних улагања у спорт. Уредили смо, реконструисали, изградили нове спортске терене. Поставили смо доста нових дечијих игралишта. Заштита животне средине нам је од великог значаја. Спроведена је гасификација на територији града Панчева. Грађани данас имају могућност за прикључке. Такође, град и суфинансира нове прикључке својим суграђанима и трудићемо се да наредни период буде још бољи, да радимо у континуитету и да се боримо да сви наши Панчевци остану у свом граду, а да нам деца имају што боље услове.