Kонститутивна седница Скупштине града Панчева, на којој су потврђени мандати одборницима и изабрано председништво одржана је 19. маја 2016. године.

На основу извештаја о додели одборничких мандата и издавању уверења одборницима, на данашњој седници поврђени су мандати за 70 одборника Скупштине града Панчева, који су давањем свечане изјаве започели свој мандат.

За председника Скупштине града Панчева изабран је Тигран Киш, дипломирани правник из Панчева, одборник Српске напредне странке који ће бити на сталном раду, за заменицу председника Скупштине града Панчева изабрана је Весна Арсеновић, економски техничар из Панчева, одборница Српске напредне странке, за секретара Скупштине изабрана је Мирјана Јоцић, дипломирани правник, а за заменика секретара Скупштине града изабрана је Сања Поповић, дипломирани правник из Панчева.

На првој седници Скупштине града Панчева одржаној одмах након Конститутивне седнице за градоначелника града Панчева изабран је Саша Павлов. Градоначелник је уједно и председник Градског већа града Панчева. На предлог кандидата за градоначелника града Панчева, Скупштина града Панчева изабрала је за заменика градоначелника Предрага Живковића и чланове Градског већа града Панчева. Градско веће града Панчева изабрано је у следећем саставу:

1. Катарина Бањаи, за заштиту животне средине и одрживи развој

2. Александар Стевановић, за стамбено-комуналне послове и саобраћај

3. Мр Татјана Божић, за образовање

4. Др Мирела Петровић, за здравство

5. Немања Ротар, за културу и омладину

6. Зорица Репац, за село, пољопривреду и рурални развој

7. Миленко Чучковић, за рад, запошљавање и социјалну политику

Сви чланови Градског већа ће бити на сталном раду.

На првој седници Скупштине донета су и решења о избору Комисије за мандатна питања, Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине града Панчева, усвојен предлог Одлуке о изменама и допунама Статута града Панчева и Одлуке о извршним органима града Панчева. Такође, донета су решења о именовању Маје Витман за вршиоца дужности директора ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево,  за вршиоца дужности директора ЈКП „Хигијена“ Панчево именован је Милан Станишић, а за вршиоца дужности директора Културног центра Панчева именован је Немања Богданов.