Конститутивна седница Скупштине града Панчева, одржана је 21. августа 2020. године, на којој су потврђени мандати одборницима и изабрано председништво и извршни органи града Панчева.

За председника Скупштине града Панчева изабран је Тигран Киш, дипломирани правник из Панчева, одборник Српске напредне странке који ће бити на сталном раду, за заменицу председника Скупштине града Панчева изабрана је Бранка Петровић, дипломирани економиста из Панчева, одборница Српске напредне странке, за секретара Скупштине изабрана је Мирјана Јоцић, дипломирани правник, а за заменика секретара Скупштине града изабрана је Сања Поповић, дипломирани правник из Панчева.

За градоначелника града Панчева изабран је Александар Стевановић. Рођен је 1986. године у Суботици. Школовао се у Панчеву, где је завршио ОШ „Мирослав Антић“ и Гимназију „Урош Предић“, а након тога Факултет за градитељски менаџмент Универзитета Унион у Београду и стекао звање дипломираног инжењера.

Градоначелник је уједно и председник Градског већа града Панчева. На предлог кандидата за градоначелника града Панчева, Скупштина града Панчева изабрала је за заменицу градоначелника Драгану Купрешанин, дипломирану правницу и чланове Градског већа града Панчева. Градско веће града Панчева изабрано је у следећем саставу:

1. Катарина Бањаи, за заштиту животне средине и одрживи развој
2. Предраг Живковић, за саобраћај и комуналну делатност
3. Мр Татјана Божић, за образовање
4. Жарко Дакић, за локалну самоуправу и информационе технологије
5. Марија Јевић, за културу и омладину
6. Владислава Д. Максимовић, за пољопривреду, село и рурални развој
7. Миленко Чучковић, за рад, запошљавање и социјалну политику

На данашњој седници потврђени су мандати за 70 одборника Скупштине града Панчева, који су давањем свечане изјаве започели свој мандат.

На првој седници Скупштине донета су и решења о избору Комисије за мандатна питања, Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине града Панчева.