Данас је одржана 19. седница Скупштине града Панчева на којој су одборници усвојили Предлог решења о разрешењу Изборне комисије града Панчева и предлог Одлуке о именовању Изборне комисије града Панчева.

Народна скупштина Републике Србије је, на седници одржаној 4. фебруара 2022. године, донела Закон о локалним изборима, који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, дана 8. фебруара 2022. године.

Одредбама члана 96. Закона о локалним изборима прописано је, да је Скупштина града дужна да образује нову изборну комисију, у складу са одредбама овог закона, у року од седам дана од његовог ступања на снагу.

Kомисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине града Панчева, којом председава Ивана Росић, предложила је састав Изборне комисије града Панчева, који су усвојили одборници Скупштине града Панчева.

У Изборну комисију града Панчева именују се:

1. Милан Балчин, дипл. правник – за председника, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу“
Иван Дупор, дипл. правник – за заменика председника, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”

2. Александра Тимотијевић, за члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”
Ивана Ђорђевић, за заменика члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”

3. Васа Јоцков, за члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”
Бојана Вуликић, за заменика члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”

4. Тијана Јанићијевић, за члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”
Јелена Поповић, за заменика члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”

5. Јелисавета Дражевић, за члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу”
Марија Василчин, за заменика члана, на предлог одборничке групе “Александар Вучић-За нашу децу

6. ”Дејан Савић, за члана, на предлог одборничке групе Социјалистичка партија Србије-Јединствена Србија
Светлана Павловић, за заменика члана, на предлог одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија

7. Жељко Угљешић, за члана, на предлог одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија
Бошко Зељковић, за заменика члана, на предлог одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија

8. Јасна Јованов, за члана на предлог одборника Савеза војвођанских Мађара
Весна Драгојерац, за заменика члана, на предлог одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија

9. Милош Ђукановић, за члана, на предлог одборничке групе “За свој град”
Александар Филиповић, за заменика члана, на предлог одборничке групе”За свој град”

10. Немања Златковић, за члана, на предлог одборничке групе “За свој град”
Драган Битевић, за заменика члана, на предлог одборничке групе “За свој град”

11. Драган Петровић, за члана, на предлог одборника Српске радикалне странке
Владимир Вучићевић, за заменика члана, на предлог одборничке групе “За свој град”

– за секретара-Слађана Фератовић, заменик начелника Градске управе града Панчева;
– за заменика секретара -Марија Петровић, начелница Градске управе града Панчева.