Стручни скуп „Нацрт Стратегије развоја социјалне заштите града Панчева за период од 2020. до 2027. године“ одржан је у Малој сали Градске управе града Панчева.

Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике поздравио је присутне и пожелео им добродошлицу у град Панчево.

Татијана Грнчарски, директорка Покрајинског завод за социјалну заштиту, такође се обратила учесницима скупа.

Кључни налази евалуације Стратегије развоја социјалне заштите града Панчева за период 2014-2018. године презентовала је Наташа Милић Теофиловић, из Покрајинског завода за социјалну заштиту, док је о Препорукама за израду новог планског документа у области социјалне заштите говорила Анђелија Ђоловић, такође из Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Сузана Јовановић, координатор Тима за израду Стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027. године представила је Нацрт Стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027, циљевe, мере и активности.

Више о Нацрту Стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027, можете погледати на следећем линку: http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/javni-poziv-za-ucece-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-strategije-razvoja-socijalne-zastite-grada-panceva-2020-2027-godine/