Пријем поводом 70 година постојања МКУД "Петефи Шандор"