У среду, 23. децембра 2015. године, у Малој сали Градске управе одржана је јавна презентација Нацрта буџета Града Панчева за 2016. годину и представљен је концепт партиципативног буџетирања, као и активности на пројекту „Партиципативно буџетирање“.

Ово је била прилика да се грађанке и грађани Панчева, представници пословног сектора, медија и удружења грађана непосредно информишу и упознају са процесом креирања буџета и плановима за наредну годину и да на ту тему дискутују.

Нацрт буџета Града Панчева за 2016. годину представио је градоначелник града Панчева Саша Павлов, у присуству чланова Градског већа Сузане Јовановић, Јелене Батинић и Предрага Живковића, као и Јасмине Радовановић, шефа Канцеларије за односе с јавношћу и координатора радне групе за имплементацију пројекта „Партиципативно буџетирање“.

Том приликом, градоначелник је изјавио да је Град Панчево успешно завршио Нацрт буџета, упркос изазовима у виду фискалних ограничења и новим законским решењима као што је Нацрт закона о локалној самоуправи, која овај вид ограничења предвиђају и у наредним буџетским годинама:

Без обзира на та два изазова, ми смо успели да урадимо Нацрт буџета за који слободно могу рећи да је развојни буџет, с обзиром да је највећи део тог буџета уложен у развој и изградњу инфраструктуре. Специфично је да смо осим тога много пажње посветили равномерном развоју како самог града, тако и насељених места, јер су сва насељена места са својим инвестицијама присутна у расподели укупних примања овога буџета. Веома је битно да смо задржали, без обзира на сва фискална ограничења, неки ниво давања пре свега за финансирање програма у вези са подстицајним мерама за запошљавање. А када кажем развој инфраструктуре, мислим на развој пословне инфраструктуре о коме смо доста причали, али исто тако и на развој комуналне инфраструктуре и комунално уређење града, без обзира на тешку финансијску ситуацију у којој се налазимо ми ћемо ипак покушати да живот наших грађана учинимо на неки начин прво лакшим, а онда и лепшим, кроз одређено комунално уређење. Једине ставке које су трпеле озбиљна смањења су део буџета за плате запослених у јавном сектору, односно у локалној самоуправи, рекао је градоначелник.

Градоначелник је истакао и значај капиталних пројекта у наредним годинама:

Велика пажња усмерена је на капиталне пројекте, зато што су то пројекти који се реализују у три буџетске године, а поново се враћам на најаву изузетног смањења буџета у 2017. и 2018. години, тако да је то балансирање било заиста неопходно да би буџет био одржив и наредних година. Капиталне инвестиције пре свега су везане за инфраструктуру, на опремање Северне пословне зоне и на завршетак пројектно-техничке документације за изградњу потамишког колектора, који ће да отвори још пословних зона, затим за изградњу путне инфраструктуре, пре свега изградња улице 7. јула, која је у нивоу око 136.000.000 динара и прављење коначног решења приступног пута ка регионалној депонији да би се привредна активност и ту развила. Ове године је планиран буџет од око 5.661.561.700 динара, од чега су нешто преко три милијарде изворна примања Града. Кредитно задужење износи око 800.000.000 динара, а од тога је 670.000.000 задужење за 2016. годину и нешто изнад 200.000.000 динара из 2015. године, пренета неутрошена средства су око 500.000 динара и још нека ситнија примања.

Јасмина Радовановић о пројекту „Партиципативно буџетирање“ изјавила је:

У пројекат смо ушли у мају ове године потписивањем Меморандума о сарадњи са институцијама БИРН и НАЛЕД, значи Балканска истраживачка мрежа и Национална алијанса за локални економски развој, тако да је ова данашња јавна презентација заправо једна од активности у имплементацији пројекта „Партиципативно буџетирање“. Град Панчево је ове године решио да на један нов начин, на један партиципативан начин, укључи грађане у планирање и у креирање једног дела буџета који смо ми ове године програмски наменили развоју туризма и у протеклом периоду све активности биле су спроведене у том смислу, да прикупимо идеје од грађана, да те идеје ставимо на гласање, да поново грађани гласају за оно што сматрају да је била најбоља идеја за развој туризма ове године, а то је пројекат набавке туристичког пловила за град Панчево. У том смислу, све је спремно, ми смо све процедуре обавили и усвајањем буџета за 2016. годину можемо да отпочнемо и са реализацијом до краја, значи расписивањем јавне набавке и свих неопходних процедура.