На основу ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА (“Сл. гласник РС”, бр. 65/2020), а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији града Панчева, Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 07. маја 2020. године донео је следећу

ОДЛУКУ

којом се уређује важење одлука, наредби и препорука донетих за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020. године.

I Даном укидања ванредног стања престају да важе следеће одлуке, наредбе и препоруке и то:

 1. Наредба Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-11 од 16.03.2020. године;
 2. Препорука Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-12 од 16.03.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 13/20);
 3. Наредба Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-18 од 18.03.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 14/20);
 4. Наредба Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-29 од 20.03.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 16/20);
 5. Наредба Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-30 од 30.03.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 16/20);
 6. Наредба Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-31 од 19.03.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 16/20);
 7. Наредба Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-32 од 20.03.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 16/20);
 8. Наредба Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-33 од 21.03.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 17/20);
 9. Препорука Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-51 од 26.03.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 19/20);
 10. Наредба Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-54 од 30.03.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 20/20);
 11. Наредба Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-59 од 10.04.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 23/20) .
 12. Наредба Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-63 од 20.04.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 24/20);
 13. Одлука Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-64 од 21.04.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 25/20):
 14. Одлука Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-66 од 24.04.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 26/20);

II Даном укидања ванредног стања престаје да важи:

 1. Одлука Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-67 од 30.04.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 28/20),
  али остаје на снази обавеза која се односи на примену превентивниих мера одржавања обавезне социјалне дистанце, односно међусобног растојања од најмање два метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, уз обавезну употребу заштитних средстава, тј. рукавица и дезинфекцију справа за вежбање или других справа пре њихове употребе и
 2. Одлука Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-69 од 30.04.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 29/20),
  али за угоститељске објекте остаје на снази обавеза која се односи на примену превентивниих мера организовања процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава, тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору
  и за тржне центре остаје на снази обавеза која се односи на примену превентивниих мера организовања процеса рада који обезбеђује ограничени број лица у простору, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених и корисника услуга.

III Даном укидања ванредног стања остаје да важи Наредба Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-13 од 16.03.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 13/20).

IV Даном укидања ванредног стања остаје да важи Препорука Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-48 од 26.03.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 18/20) док траје испорука пакета са основним животним намирницама пензионерима са месечним примањима мањим од 30.000,00 динара.

V Даном укидања ванредног стања Одлука Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева број II-39-82-1/2020-68 од 04.05.2020. године („Службени лист града Панчева“ број 29/20) примењује се у складу са Инструкцијом Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19 за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризиика болести COVID – 19, 08 број 53-3455/2020-1 од 28. априла 2020. године.

VI Даном укидања ванредног стања остаје обавеза поштовања заштитних мера и социјалне дистанце, у складу са позитивним законским прописима.

КОМАНДАНТ
Саша Павлов