На основу ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА (“Сл. гласник РС”, бр. 29/2020), а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији града Панчева, Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 30. априла 2020. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Од четвртка 30.04.2020. године дозвољава се кретање у парку Народна башта и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана, уз примену превентивних мера које подразумевају одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања од најмање два метра између два лица које не бораве у истом домаћинству, уз обавезну употребу заштитних средстава, тј. рукавица и дезинфекцију справа за вежбање или других справа пре њихове употребе.