Gradska uprava grada Pančeva objavljuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU

Odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama

Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama sprovodi se u periodu od 3. do 11. decembra 2015. godine.

Pozivamo predstavnike poslovnih udruženja, privrednih subjekata, kao i druga zainteresovana lica da primedbe, predloge i sugestije za vreme trajanja rasprave dostavljaju na adresu Gradska uprava grada Pančevo, Trg kralja Petra I 2-4, neposredno na pisarnici Gradske uprave ili elektronskim putem na adresu rasprava@pancevo.rs.

TEKST POZIVA I ODLUKE