Градска управа града Панчева објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама

Јавна расправа о Нацрту одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама спроводи се у периоду од 3. до 11. децембра 2015. године.

Позивамо представнике пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Градска управа града Панчево, Трг краља Петра И 2-4, непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.

ТЕКСТ ПОЗИВА И ОДЛУКЕ