На основу члана 14. и 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“бр. 87/2018), а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији града Панчева, Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 24. августа 2020. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Од понедељка 24.08.2020. године дозвољава се одржавање јавних културно-уметничких догађаја у затвореном простору уз присуство највише 500 посетилаца истовремено, и то да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

2. Од понедељка 24.08.2020. године дозвољава се одржавање јавних културно-уметничких догађаја на отвореном простору уз присуство највише 500 посетилаца истовремено, тако да се између посетилаца одржава дистанца од најмање један и по метар, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

3. Доношењем ове Одлуке престаје да важи став 2. Одлуке број II-39-82-1/2020-78 од 8.06.2020.године.