Tatjana Božić, članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za obrazovanje i Milenko Čučković, član Gradskog veća za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike, posetili su Ekonomsko-trgovinsku školu „Paja Marganović“ i Mašinsku školu Pančevo, koje su dobile sredstva po Konkursu za unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične i projektne nastave.

Članove Gradskog veća je u Ekonomsko-trgovinskoj školi dočekao direktor Nebojša Popovski. Povod posete jesu dodatno opremljeni kabineti za kuvare, poslastičare i konobare, koje su zajedno obišli, a u Mašinskoj školi direktor Nenad Dojčinović, koja je opremila kabinet sa novim računarima.

Lokalni akcioni plan za zapošljavanje Grada Pančeva predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja. Akcionim planom se utvrđuju prioriteti, ciljevi i mere za unapređenje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti na teritoriji grada Pančeva. Utvrđeni ciljevi i prioriteti postižu se sprovođenjem mera aktivne politike zapošljavanja. Akcionim planom predviđeni su programi i mere aktivne politike zapošljavanja od kojih je jedna i Unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične i projektne nastave.

Tatjana Božić, članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za obrazovanje, naglasila je da se, kao i prethodnih godina, u škole ulaže, posebno kada je u pitanju tekuće održavanje, pre svega ono što je neophodno za zdravstveno-higijenske uslove dece, zaposlenih i naravno roditelja:

– Najčešće je bila u pitanju sanacija toaleta i mokrih čvorova. Takođe, rađene su i vodovodne i kanalizacione instalacije koje su dotrajale. U Ekonomsko-trgovinskoj školi je prepoznat problem unutrašnje stolarije, pre svega vrata između učionica i od kancelarija i tu je uloženo prethodnih godina oko milion dinara, za zamenu. U decembru je dato 350 hiljada od strane Grada da se završi taj projekat zamene unutrašnje stolarije. Ono što je još urađeno u ovoj školi, izdvojeno 500 hiljada, jeste za projekat protivpožarne zaštite. Kao što znate mi sukcesivno izdvajamo za škole u skladu sa potrebama, jer mnoge potrebe se i u toku godine pojave, a mnoge se detektuju ranije. Prošle godine je izdvojeno oko 15 miliona za tekuće održavanje. Što se tiče Mašinske škole, ona je među prvima u Srbiji uvela dualno obrazovanje i u ovoj 2020/21. godini ima ukupno 90 učenika po dualnom obrazovanju i grad pomaže u saradnji sa partnerima Mašinsku školu, kako bi naši učenici odmah po završetku školovanja imali posao u struci. Ove godine je novina četvorogodišnji smer – mehatroničar po dualnom obrazovanju.

Milenko Čučković, član Gradskog veća za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike rekao je da Grad nastoji da unapredi školstvo, tako da u okviru svih mera koje Grad ima, postoji i mera konkurentnosti srednjih škola putem opremanja kabineta za praktičnu nastavu:

– Što se tiče grada Pančeva, u prošloj godini smo sproveli ukupno sedam mera i Grad je za tu namenu opredelio 14.476.000,00 dinara. Cilj nam je pre svega da smanjimo nezaposlenost. Za Ekonomsko-trgovinsku školu „Paja Marganović“ smo u prošloj godini izdvojili 250 hiljada dinara za opremanje kabineta za kuvare, poslastičare i konobare. Osim toga i u Mašinskoj školi „Pančevo“ smo u prošloj godini opredelili sredstva za nabavku računara. Treba da naglasim da je grad Pančevo i ove godine opredelio sredstva u budžetu, tako da i druge škole koje prošle godine nisu dobile sredstva mogu se nadati sredstvima u vezi sa unapređenjem izvođenja praktične nastave, ali i dualnog obrazovanja i samim tim smanjenja broja nezaposlenih na području grada Pančeva. Konkurs će biti raspisan u nekom kratkom vremenskom periodu, nadamo se da će to biti najkasnije za mesec dana, početkom marta i izdvojeno je kao i prošle godine otrpilike preko 14 miliona dinara. Mi se nadamo još jednom ugovoru koji će biti sa organizacijom „Help“. Ako to bude realizovano, u zavisnosti od situacije u vezi sa epidemijom, mi ćemo imati znatno veća sredstva za program samozapošljavanja. Program za škole ostao je u jednakom iznosu od 500 hiljada dinara.

Nebojša Popovski, direktor Ekonomsko-trgovinske škole „Paja Marganović“ izjavio je da je Grad mnogo pomogao školi zajedno sa Pokrajinom:

– Dobili smo, putem konkursa, od Grada 250 hiljada dinara i tako proširili sastav, odnosno asortiman ugostiteljskog dela, od sitnog inventara do industrijskih ploča i sređivanja stolarije u drugom delu škole. Aktiv direktora srednjih škola je podneo inicijativu da se u Pančevu izgradi Dom za učenike. S obzirom na to da se parcela za Dom učenika nalazi pored Ekonomsko-trgovinske škole, a škola već ima ugostiteljske smerove, tehnički ispunjava uslove da preuzme kuhinju u tom slučaju.

Direktor Nenad Dojčinović rekao je ovom prilikom:

– Zahvaljujući konkursu koji je grad raspisao mi smo dobili 250.000,00 dinara za nabavku novih računara i time smo osavremenili jedan od kabineta i tako omogućili učenicima da steknu odgovarajuća znanja i da napreduju i rade na novim programima, jer te računare ne koriste samo učenici prvog razreda za računarstvo i informatiku, već koristimo i za rad u auto-kedu i viših obrazovnih profila. To su profili i koji su po dualnom modelu i po standardnom modelu školovanja, ali svi oni imaju pogodnost ka zapošljavanju ili ka daljem školovanju. Saradnja sa Gradom je odlična i ova sredstva su nam mnogo pomogla kako bismo unapredili rad škole.