Obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu