Градско веће града Панчева на седници одржаној 05.05.2020. године донело је одлуку да се сви закупци пословних простора у јавној својини града Панчева, због потешкоћа у раду изазваних пандемијом вируса КОВИД 19, ослобађају плаћања закупнине и то:

  • за месец март 2020. у износу од 50% (са ПДВ-ом) и
  • за месец април 2020. у износу од 100%(са ПДВ-ом.

Закључак о закупнини