Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева подсећа редовне студенте који се школују на терет буџета Републике Србије и који су први пут уписали годину у школској 2019/2020. години да је у току подношење документације за остваривање права за регресирање превоза студената у Аутономној Покрајини Војводини за 2019. годину, који финансира Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност.

За остваривање наведеног права од документације је потребно следеће:

  1. потврда о пребивалишту или фотокопијa личне карте;
  2. потврда факултета да се студент школује на терет буџета републике (за школску годину 2019/2020), под условом да је студент први пут уписао текућу школску годину;
  3. копија индекса (прве две стране и последњи оверен семестар);
  4. личну изјаву студента да свакодневно путује на одређеној релацији од места пребивалишта (боравка) до факултета – више школе, односно да није корисник услуге смештаја у студентским установама и да није корисник студентских стипендија или кредита од министарства просвете и спорта или других фондација, организација и предузећа. Образац изјаве може се добити у услужном центру Градске управе града Панчева, у канцеларији број 20, док се овера обрасца врши код нотара; и
  5. попуњену изјаву о сагласности за обраду података о личности у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/2018).

Захтеви са наведеним документима се подносе до 05.12.2019. године, у услужном центру Градске управе града Панчева, Трг краља Петра i 2-4, у канцеларији 20, у времену од 08.00 до 15.00 часова, а средом до 19.00 часова.