Град Панчево|grad@pancevo.rs

Обавештење за пореске обвезнике о приспећу рате

/Обавештење за пореске обвезнике о приспећу рате

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица да 14. новембра (понедељак) доспева четврта рата за порез на имовину за 2016. годину и исте моли да благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћање камате као и покретање прекршајног поступака.

Уплатнице са износом дуга су одштампане и у току је достава.

Порески обвезници који су до 04.07.2016. године поднели захтев да плате дуговани порез на рате како би остварили право на отпис целокупне камате а још увек нису добили решење (125 обвезника) за рате не плаћају износ који је на уплатници јер исти представља њихов укупан дуговани порез на имовину на дан 14.11.2016. године већ плаћају износ из решења за порез на имовину за 2016. годину за четврту рату.

Скреће се пажња пореским обвезницима којима су уручена решење за плаћање дугованог пореза на рате да обавезно:
измирују месечне рате до датума из решења и
до 14. новембра уплате износ са уплатнице за четврту рату за порез на имовину за 2016. годину.

Такође се обавештавају порески обвезници који нису поднели захтев да плате дуговани порез на рате а нису у прописаним роковима плаћали обавезе да износ за уплату чини неплаћена главница по решењима увећана за камату обрачунату у складу са законом и износ четврте рате за порез на имовину за 2016. годину. Ови порески обвезници такође могу поднети захтев да дуговани порез плате на рате уз отпис 50% камате.

2016-11-07T08:34:48+00:0007/11/2016|
Величина слова
Контраст