Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске oбвезнике да дана 04. јануара 2021. године неће моћи да прима обвезнике, с обзиром на то да ће тог дана бити вршена припрема апликативног софтвера за нову фискалну годину од стране Института „Михајло Пупин“.