Za informacije u vezi sa predmetima u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, radi suzbijanja zaraznih bolesti, preporuka je da se stranke obrate telefonskim putem ili e-mailom, a ukoliko je neophodan dolazak da se dolazak stranke zakaže putem telefona.

Rad sa strankama je ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8.30 do 11.30 i sredom od 12.30. do 17.30.

Za sve informacije ili neophodna pitanja ili za zakazivanje dolaska stranke mogu da se obrate na sledeće e mail adrese i telefone:

Broj telefona sekretarijata 013/308-840

jasminka.pavlovic@pancevo.rs broj telefona 013/308-898

– za Odeljene za legalizaciju

jadranka.jelic@pancevo.rs broj telefona 013/308-890

– za Objedinjenu proceduru

vesna.vlajkovic@pancevo.rs broj telefona 013/308-822

ivan.dupor@pancevo.rs broj telefona 013/308-898

– za stambene zajednice

bojana.sarac@pancevo.rs broj telefona 013/308-898

– za informacije o lokaciji

vera.tomasevic@pancevo.rs broj telefona 013/351-130

– za projetke parcelacije, odnosno preparcelacije, urbanističke projekte i planska dokumenta

olivera.stefanov@pancevo.rs broj telefona 013/308-787

– za saobraćaj

odeljenjezasaobracaj@pancevo.rs broj telefona 013/308-781 i 013/308-713

– za montažne garaže

dusan.grbic@pancevo.rs broj telefona 013/351-298

– za montažne objekte (bašte, kioske i sl.)

zoltan.kerekes@pancevo.rs broj telefona 013/ 308-864