Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној, радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15.) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 1999. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1987. до 1998. године) која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у належном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта лица, у периоду од 15.01.2017. до 28.02.2017. године радним даном од 09,00 до 15,00 часова.

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид. Уколико је не поседује, на увид понети другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет, а у иностранству важећу путну исправу.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној или материјалној обавези, наводи се у обавештењу Центра Министарства одбране за локалну самоуправу Панчево.

За Панчево: лица са адресом боравка на територији града Панчева, упитник за увођење у војну евиденцију преузимају у канцеларији број 10, на 4. спрату, у седишту Центра Министарства одбране Панчево, ул. Милоша Обреновића бр. 1, од 9,00 до 15,00 часова, сваког радног дана у датом термину.