Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске дужнике да је почела достава Обавештења о стању дуга на дан 04.03.2016. године, а који је могуће на основу измена и допуна Закона о пореском поступку и пореској администрацији, у зависности од висине дуга платити под повољним условима у тридесет до шездесет месечних рата и остварити право на отпис камате.

Моле се порески обвезници да се упознају са текстом из Обавештења и да до 4. јула 2016. године поднесу Захтев за одлагање плаћања пореског дуга и искористе могућност отписа камате.