O B A V E Š T E NJ E Z A S T U D E N T E

KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ( PANČEVO I NASELJENA MESTA )

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva podseća studente koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i koji su prvi put upisali školsku 2020/2021 godinu da mogu i dalje, odnosno do kraja januara 2021. godine podneti zahtev za regres prevoza studenata. Neophodnu dokumentaciju predati u Uslužnom centru gradske uprave grada Pančeva, u kancelariji broj 20. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 308-847.