О Б А В Е Ш Т Е Њ Е З А С Т У Д Е Н Т Е

КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ( ПАНЧЕВО И НАСЕЉЕНА МЕСТА )

Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева подсећа студенте који се финансирају из буџета Републике Србије и који су први пут уписали школску 2020/2021 годину да могу и даље, односно до краја јануара 2021. године поднети захтев за регрес превоза студената. Неопходну документацију предати у Услужном центру градске управе града Панчева, у канцеларији број 20. Све додатне информације могу се добити на телефон број 308-847.