Од понедељка, 13. јуна 2016. године, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева вршиће пријем странака радним данима,
и то понедељком, уторком, четвртком и петком од 8.30 до 11.30 часова и средом од 12.30 до 17.30 часова.