OBAVEŠTENJE O NAREDBI O ZABRANI OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM PROSTORU

Vlada Republike Srbije je na 218. sednici održanoj 11.03.2020. godine donela Zaključak kojim daje saglasnost Ministru zdravlja da donese naredbu o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru kada se okuplja više od 100 lica.

Ministar zdravlja je u skladu sa navedenim zaključkom, na osnovu člana 53. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih oblasti („Sl. glasnik RS“ broj 15/16), a na predlog Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“ doneo Naredbu o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru broj:512-02-9/1/2020-01, kojom se radi sprečavanja širenja zarazne bolesti „COVID-19“ zabranjuju javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenim prostorima kada se okuplja više od 100 lica. Ova zabrana će se primenjivati dok traje opasnost od širenja navedene bolesti na celoj teritoriji Republike Srbije.

Potrebno je da svi ugostiteljski objekti neposredno i direktno sprovode sve proglašene i objavljene naloge Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović- Batut“, kao i drugih relevantnih organa za sprovođenje mera iz stava 2. obaveštenja.

Neophodno je da se u cilju primene proglašenih mera prate sredstva javnog informisanja i da se po objavljenim uputsvima nadležnih organa postupa pravovremeno i na zahtevan način.

Nepostupanje po naloženim merama povlači za sobom odgovornost na osnovu propisa kojima se reguliše zaštita stanovništva od zaraznih bolesti, te su ugostiteljski objekti dužni da naložene mere sprovode direktno i neposredno.

Obavestenje o naredbi