Oбавештавамо грађане о измени саобраћаја, која се односи на преусмерење саобраћаја из десне у леву саобраћајну траку у зони од укрштаја Првомајске улице са улицом Боре Станковића до укрштаја Првомајске улице са улицом Жарка Зрењанина у Панчеву у периоду од 11.03.2020. до 06.04.2020. године, а у складу са одобреним пројектом привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова “Појачано одржавање државног пута IB реда бр. 10”.