Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије донела закључак од 24. марта 2020. године да се корисницима права на: новчану социјалну помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица, увећани додатак за помоћ и негу другог лица, дечији додатак, накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и на остале накнаде по основу посебне неге детета, по прописима у области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом, којима право истиче 15.03.2020. године и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу права, продужава даља исплата права по основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.

Наведени закључак ће бити објављен на званичној интернет страници Владе www.srbija.gov.rs и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs