Обавештење – киоск на површини јавне намене
Обавештење – гараже на површини јавне намене