О пројекту „Бициклистичка стаза Јужни Банат“ у Кабинету градоначелника