Instrukcija za rad maloprodajnih objekata Privredne komore Srbije

Rad maloprodajnih objekata za vikend 2. i 3. maja 2020. godine treba organizovati od 07.00  do 17.00 časova
 
Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa gorenavedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. Ova preporuka stupa na snagu odmah.
 
Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na  deset kvadratnih metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.