На основу ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА (“Сл. гласник РС”, бр. 29/2020), а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији града Панчева, Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева, на састанку одржаном 21. априла 2020. године донео је следећу

ОДЛУКУ

Од уторка 21.04.2020. године дозвољен је рад послодавцима из области пружања услуга, које се односе на аутомеханичарске и вулканизерске радње, обућаре, кројаче, хемијска чишћења, школе за обуку возача, као и послодавцима из области трговине на мало – књижаре, продавнице моторних возила, бицикала, наутике, техничке робе и грађевинског материјала.

Ова одлука се односи и на послодавце из горе наведених области који послују у ОТЦ Ритејл парк „БИГ“ Панчево.

Послодавци су дужни да поштују препоруку Владе Репулике Србије у вези ограничавања радног времена. Број корисника услуга у горе наведеним објектима може бити један корисник на десет квадратних метара, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености корисника.

КОМАНДАНТ
Саша Павлов