Gradska menadžerka Maja Vitman, posetila je naselje Karaula, popričala sa građanima i najavila da će se sa radovima u sklopu projekta javno-privatnog partnerstva, za finansiranje, rekonstrukciju, rehabilitaciju i održavanje putne infrastrukture u zimskom i letnjem periodu krenuti nakon uskršnjih praznika:

– Nalazimo se na Karauli gde ćemo krenuti sa radovima nakon uskršnjih praznika. Karaula je izuzetno bitno naselje za grad Pančevo. Puno zahteva imamo od strane mesnih zajednica. Projektom javno-privatnog partnerstva predvideli smo radove u tri ulice i to su Ribarska, Zapadna i Cvetna ulica. Ono što je važno napomenuti, jeste da će se raditi po projektu javno-privatnog partnerstva, na osnovu člana Zakona o putevima postupkom rehabilitacije urediće se kompletno kolovozna konstrukcija u postojećoj širini. Mi smo prethodnih godina dosta ulagali upravo u ovom delu grada, u naselju Karaula, time što smo izvodili radove nasipanja, ali naravno da to ne zadovoljava potrebe naših građana i naravno da oni treba da dobiju asfalt i veliko nam je zadovoljstvo da ćemo uskoro sa radovima krenuti. Ujedno ćemo se pobrinuti da odredimo način za pristup odvođenja atmosferskih voda zbog velikih padavina kako građani ne bi imali problem slivanja vode u dvorišta. Napomenula bih da je ovo samo prva faza radova na osnovu projekta javno-privatnog partnerstva. Stvorene su mogućnosti da i nakon završetka ovih radova i dalje nastavimo sa asfaltiranjem u naselju Karaula i na osnovu zahteva naših građana. Iskoristila bih ovu priliku da kažem da smo do 31. decembra asfaltirali 40 ulica, odnosno 25 kilometara mreže. Momentalno se radovi izvode u Kačarevu, Jabuci, a radove smo završili u Dolovu. Nakon uskršnjih praznika, pored Karaule, radovi će krenuti i na Starom Tamišu, u Ohridskoj ulici, a radovi se izvode još i u Mesnoj zajednici Ivanovo.