У суботу, 11. јануара 2020. године, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије Бранислав Недимовић, наставио је посету газдинствима на територији града Панчева. Министра су дочекали градоначелник Панчева Саша Павлов и Зоран Грба, члан Градског већа града Панчева задужен за пољопривреду, село и рурални развој.

Министар је прво посетио газдинство Сорин Ардељана у Банатском Новом Селу, које се бави ратарством и обрађује око 120 хектара земљишта, затим газдинство Стеве Димитријевског у Kачареву, које се такође бави ратарством и обрађује око 50 хектара земљишта и на крају газдинство Ђурице Станимирова у Банатском Брестовцу које обрађује 90 хектара земљишта, од тога 6 хектара повртарства, а остало ратарство.

Обилазећи пољопривредна газдинства у поменута три места министар пољопривреде Бранислав Недимовић разговарао је са пољопривредницима о актуелним проблемима, али и погодностима које могу остварити. Пољопривредницима је представио и планиране нове мере аграрне политике.

Министарство пољопривреде олакшало је приступ ИПАРД фондовима, како би пријављивањем на конкурсе лакше пољопривредници дошли до новца за куповину радних машина, подизање хангара и силоса, а најважније је било питање комасације и набавке нове механизације.