Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta. Prvi put obeležen 1999. godine, dan ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika, studenata. Mladi ljudi su izvorište ideja za inovacije. Oni su današnji mislioci, razrešivači problema i katalizatori mira. Oni su najjači zagovornici pravde i dostojanstva na svetu. Ipak, potrebni su im dobri poslovi, kvalitetno obrazovanje i pristup kulturi za sve. Potrebno ih je saslušati i uključiti u društvo. – rekla je Mirajana Savkov, koordinator kancelarije za mlade grada Pančeva.

Tema Međunarodnog dana mladih 2020., „Angažovanje mladih za globalno delovanje“ želi da ukaže na načine na koje angažovanje mladih na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou obogaćuje nacionalne i multilateralne institucije i procese, kao i izvlači pouke o kako se njihova zastupljenost i angažman u formalnoj institucionalnoj politici može značajno poboljšati.

Omogućavanjem uključivanja mladih u formalne političke mehanizme povećava se pravičnost političkih procesa smanjenjem demokratskog deficita, doprinosi boljim i održivijim politikama, a takođe ima simboličnu važnost koja može dodatno doprineti vraćanju poverenja u javne institucije, naročito među mladima. Štaviše, velika većina izazova sa kojima je čovečanstvo trenutno suočeno, kao što su epidemija COVID-19 i klimatske promene zahtevaju usklađeno globalno delovanje i značajno angažovanje i učešće mladih da se efikasno reše.

Cilj Medđunarodnog dana mladih u 2020 je osvetliti potrebu da se omogući angažovanje mladih čineći lokalne, nacionalne i globalne institucije inkluzivnijima u svrhu jačanja njihovog kapaciteta (i relevantnosti) za postizanje globalnih akcija.