Zaključkom Gradonačelnika grada Pančeva od 09.06.2020. godine, raspisan je Javni poziv za učešće srednjih škola sa teritorije grada Pančeva na konkursu za dodelu sredstava, u vezi sa realizacijom mere aktivne politike zapošljavanja: “Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične i projektne nastave” u 2020. godini.

Od ukupno 10 škola, u kojima se realizuje nastava srednjeg obrazovanja i vaspitanja, na konkurs se javilo sedam škola sa osam predloga projekata. Savet za zapošljavanje grada Pančeva je na svojoj sednici od 06.08.2020. godine, razmatrao prijave po raspisanom javnom pozivu, i dao pozitivno mišljenje za dva predloga projekta.

Gradonačelnik grada Pančeva je prihvatio predlog Saveta za zapošljavanje o finansiranju dva projekta u ukupnom iznosu od 500.000,00 dinara.

Gradonačelnik grada Pančeva je odobrio sredstva za finansiranje sledeća dva projekta:

1.) Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“ Pančevo, Opremanje kabineta za kuvare, konobare i poslastičare savremenom opremom – finansiranje u iznosu od 248.662,00 dinara i

2.) Mašinska škola „Pančevo“ Pančevo, Opremanje kabineta za mehatroniku, kompjutersko upravljanje i kompjutersko konstruisanje sa šest desktop računara sa pratećom opremom – sufinansiranje u iznosu od 251.338,00 dinara.

Članovi Gradskog veća grada Pančeva zaduženi za obrazovanje i rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Tatjana Božić i Milenko Čučković, uručili su ugovore direktoru Mašinske škole „Pančevo“ Nenadu Dojčinoviću i pomoćnici direktora Ekonomsko-trgovinske škole „Paja Marganović“ Dragani Vickov.