Закључком Градоначелника града Панчева од 09.06.2020. године, расписан је Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2020. години.

Oд укупно 10 школа, у којима се реализује настава средњег образовања и васпитања, на конкурс се јавило седам школа са осам предлога пројеката. Савет за запошљавање града Панчева је на својој седници од 06.08.2020. године, разматрао пријаве по расписаном јавном позиву, и дао позитивно мишљење за два предлога пројекта.

Градоначелник града Панчева је прихватио предлог Савета за запошљавање о финансирању два пројекта у укупном износу од 500.000,00 динара.

Градоначелник града Панчева је одобрио средства за финансирање следећа два пројекта:

1.) Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“ Панчево, Опремање кабинета за куваре, конобаре и посластичаре савременом опремом – финансирање у износу од 248.662,00 динара и

2.) Машинска школа „Панчево“ Панчево, Опремање кабинета за мехатронику, компјутерско управљање и компјутерско конструисање са шест десктоп рачунара са пратећом опремом – суфинансирање у износу од 251.338,00 динара.

Чланови Градског већа града Панчева задужени за образовање и рад, запошљавање и социјалну политику, Татјана Божић и Миленко Чучковић, уручили су уговоре директору Машинске школе „Панчево“ Ненаду Дојчиновићу и помоћници директора Економско-трговинске школе „Паја Маргановић“ Драгани Вицков.