U ponedeljak je u Gradskoj upravi grada Pančeva počeo prvi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta za agrarnu 2019/2020. godinu.

Na licitaciji je 8.114,2706 ha, koje je opredeljeno na 607 javnih nadmetanja na teritoriji grada Pančeva. Ukupno poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Pančeva ima oko 16.000 hektara. Oko 6.000 hektara je već opredeljeno po višegodišnjim ugovorima, po osnovu prava prečeg zakupa, po osnovu stočarstva, infrastrukture i davanje na korišćenje bez naknade, što znači da će celokupno poljoprivredno zemljište biti izdato.

Licitacija se održava u periodu od 23.09.2019. do 01.10.2019. godine po katastarskim opštinama na teritoriji grada Pančeva, i to:

23.09.2019. godine – Dolovo
24.09.2019. godine – Pančevo, Vojlovica
25.09.2019. godine – Banatski Brestovac, Ivanovo
26.09.2019. godine – Jabuka, Glogonj
27.09.2019. godine – Starčevo
30.09.2019. godine – Omoljica
01.10.2019. godine – Banatsko Novo Selo, Kačarevo.

Očekivani prihod od licitacije na godišnjem nivou za Grad je oko 170.000.000,00 dinara. Ukupno prihoda na godišnjem nivou je 425.000.000,00, od toga 30% ide Pokrajini, 30% Republici, a 40% Gradu. S obzirom na to da će se licitacija, po nalogu Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije vršiti na 10 godina, za period od 10 godina Grad očekuje prihode od 1.700.000.000,00 dinara, a ukupan prihod na 10 godina se očekuje na iznos od 4.250.000.000,00 dinara.