Квалитет површинских вода града Панчева за купање и рекреацију – V кампања

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-86/2017 од 19.05.2017.године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију у VI кампања на следећим локацијама:

– река Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

– река Дунав купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

– Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

– купалиште у Иванову

– језеро у Качареву.

Узорковање површинских вода извршено је 16.08.2017. године. У Извештају о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-268/18-2017 од 21.08.2017. године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, утврђено је следеће: да се купалишта на реци Тамиш (купалиште у Панчеву, Јабуци и Глогоњу) купалиште на реци Дунав ( купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица)), купалиште на Поњавици (купалиште у Омољици), купалиште у Иванову и језеро у Качареву могу користити у сврху купања и рекреације.

Купалиште на Поњавици (купалиште у Банатском Брестовцу) не може се користити у сврху купања и рекреације.

Наредно узорковање површинских вода предвиђено је за 30.08.2017.год

ИСПРАВКА ИЗВЕШТАЈА

У Извештају о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-268/18-2017 од 21.08.2017. године доствљеног од Завода за јавно здравље Панчево дошло је до грешке тако да вода за купање на Белој стени десно од шпица је IV класе и такође није за купање.

У прилогу је постављен исправљен Извештај.

Резултати о квалитету површинских вода 5 кампања-2017