Град Панчево|grad@pancevo.rs

Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција

/Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу  расписује: КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ИНВЕСТИЦИЈА.

Циљ овог конкурса је додела средстава за  куповину  опреме за  мала и  средња привредна  друштва,  повезаним са реализацијом инвестиције описане Обрасцем пријаве, на територији АП Војводине којима је предвиђена:

– куповина опреме за почетак, повећање или унапређење производње чија набавна (профактурна/предрачунска /предуговорна)  вредност  не може бити нижа од 4.000.000 динарa (четиримилионадинарa) без урачунатог пдв-а, зависних  трошкова  набавке,  трошкова монтаже,  пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова

– опрема  за чију куповину се средства одобравају мора да буде нова.

Укупан износ подстицајних средстава који се додељује по Конкурсу је 100.000.000,00 динара.

Корисници подстицајних средстава су мала и  средња привредна друштва у складу са прописима којима се уређује додела државне помоћи којима се одобравају  средства до 50%  вредности опреме, а у висини  од 2.000.000,00 динара до 10.000.000,00 динара.

Конкурс је отворен од дана објављивања до 02. априла 2018. године.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са следећом назнаком:

Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ИНВЕСТИЦИЈА
141-401-607/2018-04

Подносилац пријаве: привредно друштво

Адреса подносиоца пријаве

НЕ ОТВАРАТИ

или доставити лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова.

Више информација о конкурсу можете погледати ОВДЕ

2018-02-23T08:46:13+00:0022/02/2018|
Величина слова
Контраст