У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова, о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину град Панчево је расписао јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2022. годину. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Панчева.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима на територији града Панчева.

Градско веће града Панчева је Закључком број: I-05-06-16/2022-48 од 23.11.2022.године прихватило предлог коначне листе корисника субвенције (грађана) по Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова коју је предложила Комисија за реализацију мера енергетске санације

Домаћинства која су остварила право на субвенцију налазе се на  KONAČNOJ LISTI GRAĐANA